ČeskyEnglish

Dotace OPPIK

Dotace OPPIK

Název projektu: Snížení energetické náročnosti ve společnosti O.K. Trans Praha spol. s r.o.
Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001037

Společnost O.K. Trans Praha spol. s r.o. realizuje v letech 2015 až 2018 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Úspory Energie – Výzva I s názvem Snížení energetické náročnosti ve společnosti O.K. Trans Praha spol. s r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je realizace energetických úspor ve čtyřech celcích (infrastrukturách) společnosti O.K. Trans Praha spol. s r.o. v rámci jednoho čísla popisného, v areálu v obci Chýně, které povedou ke zefektivnění tepelného hospodářství a tím i značným energetickým i finančním úsporám žadatele.
Tohoto cíle bude dosaženo realizací předkládaného projektu – provedení stavebních prací a nákupu a implementací technologií, jenž mají přímý vliv na úspory energií. Díky tomu společnost dosáhne roční úsporu nákladů na energiích o 50,8 % a snížení spotřeby v MWh o 50,58 %.

Kontakt

Alexandr Bartoň

Alexandr Bartoň

Asistent jednatele a manažer kvality

+420 311 608 206
management@oktrans.cz